Saturday, November 29, 2008

Hayatilah...

Salam Islah,


Saya mengucapkan selamat pengantin baru kepada mereka yang melangsungkan pernikahan sempena kesempatan cuti sekolah sekarang ini. Esok, Us Zubir, sahabat usrah Islah akan melangsungkan perkahwinannya di Pondok Tanjung Kapur, Jitra. Saya dan sahabat-sahabat Islah akan menghadiri dan meraikan Us Zubir dan zaujah esok insya Allah.


HAYATILAH


Apa yang penting ialah menghayati falsafah dan hikmah di sebalik perkahwinan. Al Quran adalah sebaik-baik dan seterang-terang penyuluh untuk memahami rahsia Allah ini. Allah SWT menjelaskan bahawa tujuan perkahwinan adalah untuk mendatangkan ketenangan di dalam hati serta menimbulkan kasih sayang dan kecintaan antara suami dan isteri.


Ketenangan terhasil melalui hubungan yang halal di antara lelaki dan perempuan. Sedangkan sesuatu yang halal mempunyai unsur yang sangat penting iaitu keberkatan dari Allah SWT. Hubungan yang tidak diberkati Allah SWT adalah ibarat kayu yang rapuh. Tali simpulan yang mengikatnya adalah tidak kukuh.


Perkahwinan yang ‘mahal’ harganya bukanlah menjadi jaminan kepada keberkatan perkahwinan dan hubungan yang kekal selamanya. Bahkan Rasulullah SAW telah menegaskan di dalam hadis Baginda bahawa sebaik-baik wanita yang ingin dikahwini adalah mudah urusan perkahwinannya dan murah maharnya.


WANITA SOLEHAH


Sebab itu, Rasulullah SAW memerintahkan umatnya agar memilih wanita solehah untuk dijadikan isteri. Sabda Baginda ;


“Dinikahi akan wanita itu kerana empat perkara ; kerana kecantikannya, dan kerana keturunannya, dan kerana hartanya dan kerana agamanya. Maka pilih olehmu wanita yang beragama nescaya akan beruntung kedua tanganmu”


Imam Muslim telah meriwayatkan sebuah lagi hadis mengenai wanita solehah ;


“Dunia itu merupakan mata benda, dan sebaik-baik mata benda dunia adalah wanita yang solehah”


Syarat utama memilih bakal pasangan hidup adalah ‘agama’. Maka bagi saya, kalau memang confirm wanita yang kita bakal kahwini itu wanita solehah dan kuat pegangan agamanya, biarlah mahal sekalipun mahar nikahnya sekalipun tidak mengapa. Kalau yang kita ingin kahwini itu tidak solehah, maka mahar yang mahal hanya akan kerugian.


Isteri solehah adalah sebaik-baik teman. Dia juga adalah sebaik-baik penasihat. Jika dia wanita beragama, maka agama dan taqwanya akan memandu hidupnya serta dapat membantu kita dengan nasihat dan tegurannya. Kecantikan isteri juga oenting namun ia bukan syarat utama. Tidak ada gunanya isteri yang cantik yang kecantikannya itu hanya untuk tatap n orang lain. Mendedahkan kecantikannya pada apa yang diharamkan Allah.


CANTIK DI SISI ALLAH


Kecantikan yang hakiki adalah kecantikan pada pandangan Allah SWT. Sabda Rasulullah SAW ;


“Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada rupa parasmu, dan bukan juga kepada tubuh badanmu. Tetapi Allah memandang kepada amalanmu dan juga hatimu”


Cantik bukannya pada kepandai memperagakan tubuh, bukan juga pada rambut yang diurai di hadapan lelaki ajnabi jauh sekali kecantikan yang hanya untuk dipuji manusia sebaliknya dikeji Allah kerana perbuatan mendedahkan aurat yang diharamkan Allah. Tatpi cantik yang sebenar adalah kecantikan iman dan taqwa serta keikhlasan ibadah dan kesungguhan taat kepada Allah SWT.


Ambil contoh Saiyyiduna Bilal, walaupun hitam belegam kulitnya, namun hatinya lebih putih dari susu. Kekuatan iman dan aqidahnya telah menjadikan dia mulia di sisi Allah SWT.Friday, November 21, 2008

Sirah : Ukhuwwah Fillah.....

Salam ISLAH,

Setelah lebih kurang lima bulan Nabi dan para Muhajirin berhijrah ke Madinah,, maka untuk mengekalkan persaudaraan antara kaum Muhajirin dan Ansar atau dengan yang nyata sesama muslimin, Rasulullah mengumpulkan mereka di rumah Anas bin Malik dan sesudah mereka berkumpul, Rasulullah bersabda;

“Hendaklah kamu sekalian bersaudara dengan agama Allah dua orang dua orang. Hamzah bin Abdul Mutalib singa Allah dan singa Pesuruh-Nya bersaudara dengan Zaid bin Haritsah budah Rasulullah”.
Dan demikianlah Nabi menyebut nama-nama sahabatnya dari golongan Muhajirin dan Ansar supaya setiap dua orang bersaudara, seorang daripada Muhajirin dan seorang daripada Ansar. Pada masa itu, diperintahkan bersaudara seramai 100 orang, 50 orang daripada kalangan Muhajirin dan 50 orang daripada kalangan Ansar. Di antara 100 orang itu antaranya;1.Muhajir Jaafar bin Abi Talib dengan Ansar Muaz bin Jabal,
2.Abu Bakar As-Siddiq dengan Kharijah bin Zuhair,
3.Umar bin Al-Khattab dengan Itban bin Malik,
4. Amir bin Abdillah dengan Saad bin Muaz,
5. Abdurrahman bin Auf dengan Saad bin Rabi’,
6. Zubair bin Awwam dngan Salamah bin Salamah,
7. Uthman bin Affan dengan Aus bin Tsabit,
8. Thalhah bin Ubaidillah dengan Kaab bin Malik,
9. Saad bin Zaid dengan Ubay bin Kaab,
10. Mushab bin Umair dengan Khalid bin Zaid,
11. Abu Hudzaifah bin Utnah dengan Ubbad bin Bisyr,
12. Ammar bin Yasir dengan Hudzaifah al-Yamani,
13. Abu Zar al-Ghifari dengan Munzir bin Amr,
14. Bilal bin Rabah dengan Abu Ruwaihah,
14. Salman al-Farisi dengan Abud Darda’.

Tujuan Rasulullah SAW membina ikatan persaudaraan Islam ini antara lain untuk melenyapkan rasa asing di kalangan sahabat-sahabat Muhajirin di kota Madinah, untuk membangunkan rasa persaudaraan antara satu sama lain di dalam agama Allah, iaitu bahawa “semua orang Islam itu bersaudara”. Seperti mana yang dinyatakan oleh Muhammad Al-Ghazali ialah untuk mencairkan asabiyah jahiliah hingga yang tinggal hanya ruh Islam sahaja dan supaya timbunan perbezaan keturunan, warna kulit dan kedaerahan semua dihancurkan dan yang tinggal hanya Islam, tiada satu pun yang boleh membanggakan seseorang atau merendahkannya kecuali dengan ketakwaan sahaja.


Persaudaraan ini juga untuk saling menolong antara satu sama lain, yang kuat menolong yang lemah, yang mampu menolong yang kurang mampu dan sehingga mewarisi harta pusaka selepas mati yang bukan dari golongan Zawi al-Haram iaitu yang tiada hubungan kekeluargaan. Amalan ini berlaku sehinggalah berlaku perang Badar Kubra dan turun ayat 75 surah Al-Anfal yang berbunyi, “ Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu adalah lebih berhak terhadap sesamanya”.

Rasulullah SAW menjadikan persaudaraan itu sebagai suatu permeteraian yang berfungsi, bukan hanya sekadar lafaz yang kosong tidak membawa erti, ia adalah amalan yang berkait tuntutan darah dan harta, bukan sekadar ucapan di atas lisan yang tak bertulang tanpa sebarang kesan. Perasaan mengutamakan saudara, sifat tolong menolong dan sikap berdampingan diceritakan dalam ajuran ukhuwwah ini, bagi membekalkan ummat dengan seribu satu contoh unggul lagi unik.

Imam Bukhari r.a. telah meriwayatkan: Setelah mereka tiba di Madinah, Rasulullah terus mempersaudarakan antara Abdurrahman bin Auf dengan Saad bin Rabi’, sehingga beliau berkata kepada Abdurrahman: Sebenarnya aku ini orang Ansar yang terbanyak hartanya, di sini aku hendak bagi dua, isteriku pun dua, kau pilihlah mana seorang daripada mereka yang berkenan di hati kau, dan aku hendak ceraikan, selepas habis iddahnya kau kahwinlah dengannya. Kata Abdurrahman: “Semoga Allah memberkati kau pada keluarga dan harta kau, cuma aku hendak tahu di mana pasar kamu di sini?” Dengan itu Saad menunjukkan pasar Banu Qainuqa’, selepas majlis itu beliau pun terus ke sana membawa barang-barang keperluannya yang lebih untuk dijual di pasar seperti minyak sapi dan mentega. Pada suatu hari, beliau datang menemui Rasulullah dengan wajah yang ceria dan Rasulullah pun bersuara: Ehem! Terus Abdurrahman menjawab: “Sebenarnya daku sudah pun berkahwin”. Tanya Rasulullah: “Berapa maharnya?” Jawab Abdurrahman: “Sebungkal emas”.

Riwayat dari Abu Hurairah menyebut: Maka berkata kaum Ansar kepada Rasulullah: “Wahai Rasulullah bahagikan ladang-ladang tamar kami itu sesama saudara kami al-Muhajirin”. Kata Rasulullah: “Tidak” Kata mereka: “Kami boleh membantu memelihara tamar, kemudian kita berkongsi pada buahnya”. Jawab al-Muhajirin “Kami mendengar dan kami patuhi”.

Ini jelas menggambarkan kemuncak kemurahan kaum Ansar terhadap saudara mereka, kaum Muhajirin. Ia adalah sebahagian daripada pengorbanan, sifat mengutamakan orang lain, kemesraan dan ketelusan hati. Sebaliknya pula kaum Muhajirin tidak pula mengambil kesempatan, yang mereka terima ala kadar setakat yang mereka perlukan sahaja.

Dasar persaudaraan yang dilaksanakan oleh Rasulullah saw adalah kepada landasan akidah Islamiyah yang bersumber daripada Allah SWT yang menghimpun hati para sahabatnya dan menempatkan semua manusia dalam suatu barisan ubudiah hanya kepada-Nya tanpa sebarang perbezaan kecuali ketakwaan dan amal soleh. Ini kerana, tidak mungkin persaudaraan, saling menolong dan saling mengutamakan, dapat berkembang di antara orang-orang yang dipecah belah oleh akidah dan pemikiran yang beraneka ragam, yang masing-masing sentiasa menurut egoisme dan hawa nafsunya sendiri.

Berhubung dengan hikmah dihapuskan hak waris berdasarkan ukhuwwah ini, ternyata sistem pembahagian warisan yang pada akhirnya ditetapkan pun tidak jauh berbeza. Ini kerana, sistem pembahagian warisan yang nyata ditetapkan juga berdasarkan kepada hukum ukhuwwah Islamiyah, yakni orang yang berlainan agama tidak boleh saling mewarisi.

Selama masa pertama hijrah, kaum Muhajirin dan Ansar harus menghadapi tanggungjawab khusus berupa saling membantu dan saling memberi perlindungan disebabkan perpindahan kaum Muhajirin ke Madinah meninggalkan keluarga, rumah, dan harta kekayaan mereka di Mekah. Untuk menjamin terlaksananya tanggungjawab inilah maka Rasulullah SAW mempersaudarakan kaum Muhajirin dan kaum Ansar dengan kesinambungan atau tuntutan tanggungjawabnya adalah bahawa ukhuwwah tersebut harus lebih kuat pengaruhnya daripada jalinan kerabat.

Setelah kaum Muhajirin menetap di Madinah dan semangat Islam menjadi detak jantung dan denyut nadi kehidupan masyarakat baru, maka tibalah saatnya untuk mencabut sistem hubungan kaum Muhajirin dan Ansar yang selama ini dilaksanakan. Ini kerana, di bawah naungan ukhuwwah Islamiyah dengan pelbagai tanggungjawab yang telah mereka hayati, sirnalah segala kekhuatiran akan timbulnya perpecahan di kalangan mereka. Tidak perlu dikhuatirkan lagi jika hubungan kerabat sesama kaum Muhajirin kembali diakui pengaruhnya disamping ikatan Islam dan ukhuwwah Islamiyah.

Disamping itu, sesungguhnya sebelum mempersaudarakan antara Muhajirin dan Ansar ini, Rasulullah SAW telah mempersaudarakan antara sesama kaum Muhajirin di Mekah. Ibnu Abdil Barr berkata, “Persaudaraan ini diadakan dua kali: pertama antara sesama kaum Muhajirin secara khusus di Mekah, kedua antara kaum Muhajirin dan kaum Ansar di Madinah.

Hal ini menegaskan kepada kita bahawa asas ukuwwah ialah ikatan Islam. Hanya setelah hijrah perlu diperbaharui dan ditegaskan kembali kerana tuntutan situasi dan pertemuan kaum Muhajirin dan Ansar di sebuah negara iaitu Madinah. Persaudaraan ini tidak berbeza daripada ukhuwwah yang didasarkan kepada ikatan Islam dan kesatuan akidah.
Bahkan merupakan penegasan secara aplikasi terhadapnya.


Rujukan : PAKSI.net


Wednesday, November 19, 2008

Kisah Tauladan : Keadilan Islam

Salam Islah,

Sejak menjawat jawatan sebagai gabenor, Amr bin Al-Ash tidak lagi turut serta di medan pertempuran. Dia lebih banyak tinggal di istananya di Mesir. Di hadapan istananya yang mewah itu terdapat sebidang tanah yang luas dan sebuah pondok usang milik seorang lelaki Yahudi tua. “Alangkah baik dan indahnya jika di atas tanah itu berdiri sebuah masjid”. Detik hati sang gabenor.

Dipendekkan cerita, Yahudi itu dipanggil mengadap gabenor untuk melakukan proses tawar-menawar bagi membeli tanah milik Yahudi tua itu. Namun keputusannya sungguh mengecewakan. Amr bin Ash sangat kesal kerana si tua itu menolak dan enggan menjual tanah dan pondok buruknya. Ini kerana harga yang ditawarkan oleh gabenor adalah lima kali ganda dari harga pasaran.

“Baiklah jika itu keputusanmu, saya harap anda tidak menyesal!”. Tegas gabenor dengan nada ancaman.

Setelah orang tua Yahudi itu berlalu, Amr segera memerintahkan orang bawahannya mengeluarkan sepucuk surat pemberitahuan bagi membongkar tanah milik Yahudi tersebut. Apabila peristiwa itu berlaku, orang tau tadi hanya mampu menangis kerana tidak berdaya melakukan apa-apa. Dalam situasi mengecewakan itu, terdetiklah dalam hati orang Yahudi itu untuk mengadu keputusan gabenor Mesir kepada Khalifah Umar al-Khattab.

“Ada apa-apa keperluan yang pentingkah wahai datuk, kerana kau datang begitu jauh ke sini?, Tanya Umar al-Khattab kehairanan.

Datuk tua itu sebenarnya sungguh gementar berdepan dengan seorang klhalifah yang berkedudukan tinggi dan penuh wibawa. Walaupun pada hakikatnya penampilan khalifah Umar amat sederhana dibandingkan dengan keluasan kekuasaan pemerintahan beliau. Setelah degup jantungnya bertambah reda, datuk tua itu mula bercerita bagaimana perjuangannya mempertahankan miliknya dan melaporkan aduan kesnya penuh kesedihan.

Merah padam wajah Umar apabila mendengar aduan datuk tua Yahudi itu. “Masya Allah, kurang sopan sungguh Amr!” kecam Umar.

“ Sungguh tuan saya tidak mengada-ngadakan cerita walau sepotong ayat” sahut datuk itu bertambah gementar dan kebingungan. Malah dia semakin bingung apabila Umar memintanya mengambil sepotong tulang lalu menggoreskan sesuatu pada tulang itu dengan pedangnya.

“ Berikan tulang ini kepada gabenorku, saudara Amr bin Ash di Mesir,” perintah khalifah Al-Faruq Umar al-Khattab.

Orang Yahudi itu semakin kebingungan, “Tuan, adakah tuan sedang mempermainkan saya?” kata Yahudi tua itu dengan suara yang perlahan. Dia mula cemas dan memikirkan perkara yang bukan-bukan. “Jangan –jangan khalifah dengan gabenornya dua kali lima saja. Yalah, di mana saja manusia yang majoriti dan memegang tampuk pemerintahan dan kekuasaan pasti akan menindas kaum minoriti. Malah mungkin aku akan ditangkap dan dituduh sebagai seorang subversif,” bisik hati orang tua itu dengan penuh curiga dan khuatir. Namun dia tetap mengadap gabenor Mesir sebagaimana yang diarahkan oleh khalifah Umar al-Khattab.

Setelah menyerahkan tulang goresan Umar kepada gabenor Mesir, datuk tua Yahudi itu semakin tidak faham. Dia semakin tak faham kerana gabenor Mesir dengan segera memerintahkan sesuatu yang di luar dugaan. “Bongkar dan runtuhkan masjid itu!” teriak Amr bin Ash dengan nada yang gementar. Wajah gabenor Mesir itu pucat, seperti dilanda satu situasi ketakutan yang amat dahsyat.

Yahudi itu segera berlari keluar dari isatana, menuju ke kawasan pondok usangnya bagi melihat akan kebenaran arahan gabenor tadi. Tepat sekali sebagaimana yang dijangkakan. Beberapa petugas sedang bersiap sedia menghancurkan masjid yang tersergam indah yang hampir siap dibina itu.

“Tunggu!” jerit orang tua Yahudi itu. “Maafkan saya tuan gabenor, tolong jelaskan kepada saya segala peristiwa yang pelik ini? Adakah ia berpunca daripada tulang itu? Apa keistimewaan tulang itu sehingga Tuan begitu nekad membuat keputusan membongkar semula bangunan yang amat mahal ini? Sesungguhnya saya benar-benar tak faham?” tanya orang tua itu bertalu-talu dengan nada yang penuh kehairanan.

Amr bin Ash memgang bahu datuk tua itu penuh mesra, “Wahai datuk, sebenarnya, tulang itu hanyalah tulang biasa, baunya juga busuk”.

“Tapi...” datuk tua itu cuba mencelah.

“ Namun, keran ia mengandungi perintah khalifah, maka tulang itu menjadi sangat bererti. Ketahuilah, tulang yang busuk itu adalah peringatan bahawa betapa pun tingginya kekuasaan seseorang ia akan kembali menjadi tulang yang busuk. Manakala huruf alif yang digores di atas tulang itu bermaksud kita mestilah berlaku adil sama ada ke atas (di kalangan pembesar) mahu pun ke bawah (di kalangan rakyat biasa). Lurus seperti huruf alif. Dan bila saya tidak mampu menegakkan keadilan, khalifah tidak akan teragak-agak untuk memenggal kepala saya!” jelas gabenor Mesir itu panjang lebar.

“Sesungguhnya, amat agung ajaran agama Tuan. Sungguh, saya rela menyerahkan tanah dan pondok usang saya itu. Dan bimbinglah saya dalam memahami ajaran Islam,” ujar orang Yahudi itu pasarah berserta linangan air mata yang tak tertahan.

Allahu Akbar!. Inilah Islam yang benar dan agung. Inilah antara deretan kisah sejarah dan keunikan pemerintahan Islam yang sedia mendengar rintihan dan keluhan walaupun ianya daripada seorang tua Yahudi!.
Kita hendaklah sentiasa menegakkan keadilan tanpa memilih taraf dan agama. Lihatlah pula bagaimana pemerintah menerima teguran!. Sungguh mengharukan...tidak pernah berdendam atau bermusuhan. Menerima kebenaran dan segera membetulkan kesilapan tanpa berlengah atau ditangguhkan. Betapa kerendahan yang ada pada pemerintah- pemerintah teladan. Sehingga mampu menawan hati kufar yang asalnya ingin berlawan. Mengkagumkan!

Benarlah sebagaimana yang disabdakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, “... umat yang terbaik adalah semasa zamanku, kemudian selepasnya, serta berikutnya...”. (Amat besarlah kata-kata Rasulullah SAW)

Thursday, November 13, 2008

Tarbawi : Tarbiyyah Bukan Untuk Menjadikan Kita Lebih Lemah

Salam Islah,

"Dan orang-orang yang berjihad untuk (mencari keridhaan) Kami, benar- benar akan Kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan Kami. Dan sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang-orang yang berbuat baik." (Al Ankabut : 69)

Forest Gump adalah seorang anak yang cacat kaki dan harus berjalan tertatih-tatih dengan menggunakan alat bantu. Di sisi lain, ia menjadi seorang anak yang terbelakang mental dan sulit untuk berbicara. Kondisi ini membuat Forest menjadi minder di kalangan teman-temannya dan selalu menjadi bahan cemoohan.

Suatu saat, karena hal yang tidak diduga-duga, sekelompok ‘bandit’ anak-anak mencoba untuk melukai dan meneror Forest Gump. Forest dilempar batu, dan ia terpaksa harus tertatih-tatih berlari supaya tidak dihajar oleh anak-anak tadi. Dengan kaki kesakitan, ia terus berlari ..... berlari ...... dan.....berlari, tak peduli cemoohan orang-orang yang ada di belakangnya. Ia bisa memotivasi diri sendiri, sehingga ‘keajaiban’ pun terjadi. Kakinya yang cacat dan harus mengenakan alat bantu, menjadi sembuh dan seketika itu juga, ia mampu berlari karena ia percaya bahwa motivasi melebihi segalanya, bahkan cacat fisik sekalipun. Bahkan sejak saat itu, ia tidak berhenti berlari, sampai orang mengenalnya sebagai manusia dengan kecepatan lari yang luar biasa. MOTIVASI telah mengubah kehinaan menjadi kemuliaan.

Syaikh Ahmad Yasin, adalah seorang pejuang keadilan sejati bagi rakyat Palestina. Ia bukan apa-apa, selain seorang tua renta yang hanya duduk di kursi roda. Ia cacat kaki, tangan dan pendengarannya sedikit terganggu, karena siksaan yang harus ia terima dari penjajah Israel akibat keteguhan sikapnya memperjuangkan kemerdekaan rakyat Palestina. Tapi cacatnya bukan halangan bagi dia untuk beralasan mundur dari da’wah dan jihad. Syaikh Ahmad Yasin percaya, bahwa perjuangannya membebaskan rakyat Palestina dari penjajahan adalah bagian dari ibadahnya kepada Allah SWT. Dengan tertatih-tatih duduk di kursi roda, ia mampu menggerakkan hampir 2 juta hati pemuda belia Palestina, untuk bergabung dengan gerakan perlawan Islam yang dimotori oleh HAMAS. Perjuangannya dan sumbangsihnya untuk Islam ia akhiri dengan kemuliaan sebagai seorang syuhada, saat rudal helikopter Apache menghancurkan jasadnya, selepas ia menunaikan shalat subuh di kota Gaza.

Itulah sekelumit orang-orang yang tidak pernah merasa putus asa dengan dirinya sendiri. Masih banyak cerita sukses orang lain yang tak jauh berbeda. Tapi, bagaimana dengan kita ? Saat ini, kondisi kita jauh lebih nyaman, lebih mapan dan lebih sehat dari Forest Gump atau Syaikh Ahmad Yasin.
Namun, apakah sumbangsih yang telah kita berikan untuk orang lain ? Untuk da’wah Islam, terutama. Pertanyaan-pertanyaan ini harusnya menjadi motivasi bagi kita, untuk lebih bersungguh-sungguh dalam menjalani Tarbiyah Islamiyah berikut segala hal yang mendukung keberhasilannya. Kita tidak harus berpeluh-peluh berlari untuk menghindari ancaman rudal Apache saat akan berangkat liqo’, karena Indonesia sampai saat ini masih aman-aman saja. Kita juga tinggal men-starter motor kita saat amanah memanggil kita, tanpa harus berjalan tertatih-tatih menghindari keroyokan anak-anak nakal, sebagaimana Forest Gump. Kita juga tidak harus bersusah-susah mencari penghasilan tambahan, karena segala kebutuhan kita masih bisa dicukupi oleh orang tua kita. Dan kita masih bisa beristirahat dan tertidur nyenyak, tanpa gangguan dari suara peluru dan butiran-butiran bom cluster yang dijatuhkan Amerika di Irak dan Afghanistan.

Apa artinya ? Artinya, kita punya modal awal yang JAUH LEBIH BESAR, LEBIH BANYAK DAN LEBIH BERKUALITAS dari yang dimiliki oleh seorang Forest Gump atau Syaikh Ahmad Yasin. Lalu, apa yang membuat kita menunggu untuk menjadi orang yang lebih sukses dari mereka ? Bisakah kita menjadi orang yang lebih hebat dari mereka ?
Tentu bisa ! Dengan terus menjalani tarbiyah dan beramal. Tarbiyah tanpa amal akan berujung pada kebosanan (jumud), dan amal tanpa tarbiyah akan berujung pada futur (melemah semangat keislamannya). Tarbiyah bukanlah sebuah beban. Seharusnya, tarbiyah menjadikan seorang muslim menjadi lebih hebat, karena ia mampu mengoptimalkan semua potensi yang ia miliki dan meminimalisir kelemahan yang ada pada dirinya. Sebagaimana Bilal yang menjadi andalan Rasulullah, padahal ia seorang budak. Sebagaimana Umar yang menjadi khalifah kedua, padahal tadinya ia preman yang kejam. Dan sebagaimana Abu Dzar Al Ghifari yang menjadi penasihat khalifah, padahal ia seorang yang zuhud dan miskin. Sudahkah menjadi renungan bagi kita ?

Wa’allahu wa rasulullahi a’lam .....

sumber: Paksi.net

Monday, November 10, 2008

Buat Kalian, Pemuda Da'wah...

BismilLah, walhamdulillah, wassolatu wassalamu ‘ala Sayyidina Rasulillah, wa ‘ala alihi wa ashabihi wa man nasarahu ila yaumidiin, wa ba’du ;


Salam ISLAH,


Al Imam Asy Syahid Hassan Al Banna Rahimahullah telah berpesan :


“ Wahai Pemuda, seandainya kamu meyakini fikrah kami dan kamu mengikuti jejak langkah kami dan kamu bersama kami di atas jalan Islam yang murni ini, kamu tinggalkan segala fikrah kecuali fikrah Islam dan kamu waqafkan segala tenaga dan usaha kamu untuk aqidah yang kamu yakini ini, maka semua itu akan mendatangkan kebaikan untukmu di dunia dan akhirat.


Allah akan membuktikan kepadamu apa yang telah dibuktikan kepada generasi Islam yang pertama dahulu. Setiap orang yang bekerja dengan penuh ikhlas dan setia dalam medan da’wah ini akan mendapati semua yang mengisi hemah dan cita-citanya. Ia akan mendapati sesuatu yang mengisi segala daya dan tenaga yang ada padanya.

Tetapi sekiranya kamu enggan dan memilih sikap yang serba salah dan tidak jelas, terumbang ambing di antara seruan-seruan yang mengecewakan dan menyesatkan, maka sesungguhnya angkatan Islam dan tentera-tentera Allah akan meneruskan perjalanan mereka tanpa mengira bilangan samada sedikit atau ramai.”


Firman Allah SWT : “Dan kemenanganmu itu hanyalah dari Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana” surah Ali ‘Imran : 126


MEYAKINI ISLAM SEBAGAI WADAH PERJUANGAN DAN KEHIDUPAN


Sistem kepercayaan adalah merupakan akar kehidupan manusia. Di dalam Islam, ia dinamakan dan diistilah sebagai iman, aqidah atau tauhid. Imanlah yang melakari kehidupan seorang mukmin. Manusia beriman adalah manusia hebat dan cemerlang di dunia dan akhirat. Iman membentuk keyakinan. Dengan keyakinan manusia hidup dan meneruskan kehidupan. Tanpa keyakinan yang benar, manusia akan tumpas dan kalah di atas pentas kehidupan.


Islam harus menjadi teras keyakinan dan kepercayaan. Meyakini selain darinya hanya akan menempah kerugian dunia dan akhirat. Imam Al Banna mengajak kita meyakini fikrah perjuangan dan kehidupan Islam. Kita wajib meninggalkan fikrah-fikrah selain Islam. Curahkan segala tenaga dan usaha untuk menegakkan Islam dalam kehidupan peribadi dan umat. Berusahalah untuk menjadi insan soleh dan ‘muslih’ terhadap orang lain. Bukan sahaja membaiki diri tetapi berusaha jua membaiki orang sekeliling. Inilah jalan kebaikan dunia dan akhirat.


ISLAM TELAH MEMBUKTIKAN KEHEBATAN DAN KEMAMPUANNYA


Masyarakat ‘haprak’ arab jahiliyah telah diubah secara total oleh pelaksanaan dan penghayatan Islam yang dilakukan oleh Rasulullah SAW terhadap mereka. Mereka akhirnya telah menjadi pemimpin dunia dengan keadilan kepimpinan yang diberkati Allah dan penguasaan bidang keduniaan yang hebat.


Generasi awal umat ini telah diiktiraf sebagai ‘khaira ummah’ yang menjadi pemimpin dunia dalam masa tidak sampai 30 tahun kemudian ketuanan mereka berterusan selama ribuan tahun. Melaka pernah bernaung di bawah kepimpinan Uthmaniah Turki suatu ketika dahulu. Ini semuanya membuktikan kemampuan Islam!.


Rasulullah SAW telah menjalankan tugas mendidik, membangunkan jiwa kehambaan dan memberikan ilmu pengetahuan dengan sebaik-baiknya tanpa jemu kepada umat sepanjang hayat Baginda SAW. Dengan penat lelah dan tanpa putus asa tersebut, Baginda telah melahirkan generasi terbaik yang tiada tandingan.


Justeru umat hari ini sangat memerlukan ‘murabbi’ yang istiqamah, ikhlas, kenal kaedah dan jalan serta mempunyai kemampuan dan mampu untuk meraih pertolongan dan nusrah Allah SWT untuk menyatupadukan umat dan mengembalikan umat kepada kehebatannya. Hakikatnya, umat hari ini tidak kekurangan ‘muallim’ (guru) tetapi umat rindukan ‘murabbi’ (pendidik).


BUATLAH PILIHAN YANG TEPAT


Allah SWT telah membentangkan jalan untuk kita pilih. Setiap jalan sudah ada garis panduan dan gambarannya. Jangan tersilap pilih jalan dan tidak sepatutnya tersilap. Panduan Allah jelas dan terang benderang. Hanya akal yang buta ilmu tidak mampu memimpin hati kepada jalan yang sebenar. Atau boleh jadi kita telah buta mata hari walaupun mata zahir terang dan siap dengan kacamatanya sekali.


Pilihlah jalan kehidupan dan perjuangan yang betul. Bekerja, beramal dan berjuanglah. Samada kita mahu bersama kafilah da’wah ini ataupun tidak, ia akan terus berjalan, walau sedikit bilangan penumpangnya sekalipun. Kemenangan itu dari sisi Allah SWT.Sunday, November 9, 2008

Yakinilah.....


BismilLah, walhamdulillah, wassolatu wassalamu ‘ala Sayyidina Rasulillah, wa ‘ala alihi wa ashabihi wa man nasarahu ila yaumidiin, wa ba’du ;


Salam ISLAH,


Al Imam Asy Syahid Hassan Al Banna Rahimahullah telah berpesan :


“ Wahai Pemuda, seandainya kamu meyakini fikrah kami dan kamu mengikuti jejak langkah kami dan kamu bersama kami di atas jalan Islam yang murni ini, kamu tinggalkan segala fikrah kecuali fikrah Islam dan kamu waqafkan segala tenaga dan usaha kamu untuk aqidah yang kamu yakini ini, maka semua itu akan mendatangkan kebaikan untukmu di dunia dan akhirat.


Allah akan membuktikan kepadamu apa yang telah dibuktikan kepada generasi Islam yang pertama dahulu. Setiap orang yang bekerja dengan penuh ikhlas dan setia dalam medan da’wah ini akan mendapati semua yang mengisi hemah dan cita-citanya. Ia akan mendapati sesuatu yang mengisi segala daya dan tenaga yang ada padanya.


Tetapi sekiranya kamu enggan dan memilih sikap yang serba salah dan tidak jelas, terumbang ambing di antara seruan-seruan yang mengecewakan dan menyesatkan, maka sesungguhnya angkatan Islam dan tentera-tentera Allah akan meneruskan perjalanan mereka tanpa mengira bilangan samada sedikit atau ramai.”


Firman Allah SWT : “Dan kemenanganmu itu hanyalah dari Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana” surah Ali ‘Imran : 126


MEYAKINI ISLAM SEBAGAI WADAH PERJUANGAN DAN KEHIDUPAN


Sistem kepercayaan adalah merupakan akar kehidupan manusia. Di dalam Islam, ia dinamakan dan diistilah sebagai iman, aqidah atau tauhid. Imanlah yang melakari kehidupan seorang mukmin. Manusia beriman adalah manusia hebat dan cemerlang di dunia dan akhirat. Iman membentuk keyakinan. Dengan keyakinan manusia hidup dan meneruskan kehidupan. Tanpa keyakinan yang benar, manusia akan tumpas dan kalah di atas pentas kehidupan.


Islam harus menjadi teras keyakinan dan kepercayaan. Meyakini selain darinya hanya akan menempah kerugian dunia dan akhirat. Imam Al Banna mengajak kita meyakini fikrah perjuangan dan kehidupan Islam. Kita wajib meninggalkan fikrah-fikrah selain Islam. Curahkan segala tenaga dan usaha untuk menegakkan Islam dalam kehidupan peribadi dan umat. Berusahalah untuk menjadi insan soleh dan ‘muslih’ terhadap orang lain. Bukan sahaja membaiki diri tetapi berusaha jua membaiki orang sekeliling. Inilah jalan kebaikan dunia dan akhirat.


ISLAM TELAH MEMBUKTIKAN KEHEBATAN DAN KEMAMPUANNYA


Masyarakat ‘haprak’ arab jahiliyah telah diubah secara total oleh pelaksanaan dan penghayatan Islam yang dilakukan oleh Rasulullah SAW terhadap mereka. Mereka akhirnya telah menjadi pemimpin dunia dengan keadilan kepimpinan yang diberkati Allah dan penguasaan bidang keduniaan yang hebat.


Generasi awal umat ini telah diiktiraf sebagai ‘khaira ummah’ yang menjadi pemimpin dunia dalam masa tidak sampai 30 tahun kemudian ketuanan mereka berterusan selama ribuan tahun. Melaka pernah bernaung di bawah kepimpinan Uthmaniah Turki suatu ketika dahulu. Ini semuanya membuktikan kemampuan Islam!.


Rasulullah SAW telah menjalankan tugas mendidik, membangunkan jiwa kehambaan dan memberikan ilmu pengetahuan dengan sebaik-baiknya tanpa jemu kepada umat sepanjang hayat Baginda SAW. Dengan penat lelah dan tanpa putus asa tersebut, Baginda telah melahirkan generasi terbaik yang tiada tandingan.


Justeru umat hari ini sangat memerlukan ‘murabbi’ yang istiqamah, ikhlas, kenal kaedah dan jalan serta mempunyai kemampuan dan mampu untuk meraih pertolongan dan nusrah Allah SWT untuk menyatupadukan umat dan mengembalikan umat kepada kehebatannya. Hakikatnya, umat hari ini tidak kekurangan ‘muallim’ (guru) tetapi umat rindukan ‘murabbi’ (pendidik).


BUATLAH PILIHAN YANG TEPAT


Allah SWT telah membentangkan jalan untuk kita pilih. Setiap jalan sudah ada garis panduan dan gambarannya. Jangan tersilap pilih jalan dan tidak sepatutnya tersilap. Panduan Allah jelas dan terang benderang. Hanya akal yang buta ilmu tidak mampu memimpin hati kepada jalan yang sebenar. Atau boleh jadi kita telah buta mata hari walaupun mata zahir terang dan siap dengan kacamatanya sekali.


Pilihlah jalan kehidupan dan perjuangan yang betul. Bekerja, beramal dan berjuanglah. Samada kita mahu bersama kafilah da’wah ini ataupun tidak, ia akan terus berjalan, walau sedikit bilangan penumpangnya sekalipun. Kemenangan itu dari sisi Allah SWT.


Friday, November 7, 2008

Layakkah Kita Menuntut Syurga?

BismilLah, wassolatu wassalamu ‘ala Saiyyidina Rasulillah, wa ba’du ;


Salam Islah,

Sememangnya kita akui bahawa segala ibadah dan ketaatan yang kita lakukan selama ini bukanlah sebaik-baik ibadah dan sangat jauh dari kesempurnaan. Terasa malu mahu menuntut syurga dengan ibadah yang sedikit dan penuh kecacatan. Apatah lagi kita umat akhir zaman, jika mahu dibandingkan dengan ibadah salafus soleh dari generasi terbaik umat ini, bezanya adalah seperti langit dan bumi.


Imam An Nawawi menyebutkan bahawa Saiyyiduna Ali Ibn Abi Thalib rdh pernah mengkhatam Al Quran sebanyak 8 kali sehari semalam. Syuruh Al Bukhari pernah menaqalkan bahawa Saiyyiduna ‘Uthman, Saiyyiduna ‘Ali, Saiyyiduna Tamim ad Dari, Imam Abu Hanifah adalah antara manusia soleh pilihan Allah yang selalu mengkhatamkan 30 juzu’ Al Quran dalam satu rakaat witir!. Namun mereka yang disebutkan ini, senantiasa berguling-guling di dalam mihrab ibadah masing-masing di malam hari ketika mereka bersunyi-sunyi bersama Allah SWT kerana menangisi amalan mereka yang sangat sedikit berbanding permusafiran menuju akhirat yang sangat jauh.


Tidak hairanlah mereka telah dipilih dan diberikan pertolongan oleh Allah SWT untuk memuliakan dan menegakkan agama Allah di atas muka bumi. Islam tersebar luas dengan kerja buat mereka yang ikhlas dan penuh kesungguhan. Mereka telah mencukupkan syarat pejuang agama di dalam diri mereka lalu mereka dimenangkan oleh Allah SWT di atas muka bumi. Mari kita muhasabah dan melakukan koreksi atas diri kita.


Namun kita mengharapkan agar Allah SWT mengurniakan kita belas kasihanNya dan merahmati kita semua dengan menerima ibadah dan ketaatan kita yang sedikit ini. Inilah yang telah diperingatkan oleh Imam Ibnu ‘Athailllah as Sukandari di dalam matan hikamnya bahawasanya kita lebih memerlukan keramahan dan kelembutan Allah SWT supaya menerima amalan kita berbanding pengampunan terhadap dosa yang kita lakukan. Ini adalah kerana Allah SWT telah menjanjikan keampunan bagi yang bertaubat dengan ikhlas dan jujur sedang amalan kita tidak dihajati dan tidak diperlukan Allah SWT. Al Quran menegaskan bahawa, jika kita berbuat kebaikan, maka kebaikan itu adalah untuk manafaat kita dan jika kita berbuat dosa dan kejahatan, maka kejahatan itu akan membinasakan kita. Ketaatan kita tidak sama sekali akan menambah kehebatan kerajaan Allah SWT dan jika kita bermaksiat, sedikitpun tidak akan memudharatkan Allah SWT.


Allah SWT bersifat dengan ‘al Qayyum’ (Tuhan yang berdiri dengan sendiri dan tidak bergantung kepada makhluk) yang memberi maksud bahawa Allah SWT tidak berhajat kepada amalan soleh yang kita lakukan. Maka sangat mustahak dan betapa perlunya kita mengharapkan agar Allah SWT menerima amalan kita semua.


Dalam keadaan amalan yang penuh cacat cela dan kekurangan, kita sangat perlu kepada belas kasihan Allah SWT untuk menyempurnakan amalan kita dan menerimanya sebagai amal soleh.


Sebagai seorang pejuang agama dan daie yang mengajak manusia kepada Allah SWT, perasaan seperti ini seharusnya menjadi teras dan akar kepada gerak kerja kita dalam perjuangan. Perjuangan, pengorbanan, penat lelah, masa dan tenaga yang kita curahkan untuk menjayakan cita-cita Islam adalah kerana kita berharap Allah SWT akan mengasihi kita dan mencintai kita kerananya. Kita malu untuk menuntut syurga dari Allah dengan perjuangan dan pengorbanan yang tidak seberapa berbanding para sahabah rdh. Pengorbanan kita dalam perjuangan masih belum mencapai tahap pengorbanan sahabah dalam perang Tabuk apatah lagi untuk mencapai kedudukan perjuangan dan pengorbanan Saiyyiduna Abu Bakr As Siddiq rdh. Kita tidak akan terkejar dan tercapai akan kedudukan mereka di dalam perjuangan dan pengorbanan.


Namun kita berdoa kepada Allah SWT agar menerima amal, perjuangan dan pengorbanan yang sedikit ini. Sebab itulah kita mengharapkan Allah mencintai kita dengan apa yang kita lakukan. Jika kasih dan cinta Allah dapat kita capai, nescaya walau sedikitpun amalan yang kita lakukan, dengan kasih saying dan rahmat dariNya, pasti amalan kita diterima di tercatat sebagai amal soleh dari hambaNya yang kerdil.