Monday, August 2, 2010

Solat Sunat Awwabin , Ar Raghaib & Solat Sunat Malam Nisfu Sya'ban

Soalan 6 : Adakah di sana ada solat yang dinamakan solat Awwabin solat ar Raghaib dan solat malam Nisfu Sya’ban ?

Jawapan Syeikh ‘Athiyyah Shaqr : Solat Awwabin atau dinamakan juga solat al Ghaflah bahawa telah datang hadis yang diriwayatkan oleh Imam at Tirmiziy ; “Barangsiapa yang solat 6 rakaat antara maghrib dan isyak maka Allah SWT menulis untuknya pahala ibadah selama 12 tahun”.

Telah dinyatakan oleh al Khatib bagi matan Abi Syuja’ – juzuk 1 , m.s 101- bahawa solat ini dilakukan antara maghrib dan isyak serta bilangan rakaat yang paling sedikit adalah 2 rakaat dan bilangan yang paling banyak adalah 12 rakaat.

Telah dinyatakan juga di dalam Hashiyah Asy Syarqawi ‘ala At Tahrir fi Fiqhi Asy Syafi’iyyah – juzuk 1 , m.s 309 – bahawasanya solat al Ghaflah itu adalah 20 rakaat atau 6 atau 4 atau 2 rakaat tetapi dengan syarat bahawa ia dilakukan selepas mendirikan solat fardhu maghrib. Jika sampai tertinggal solat fardhu maghrib (kerana menunaikan solat sunat awwabin ini ) maka wajib ia qadha (berdosa).

Adapun solat sunat “ar Raghaaib” , ianya dengan 12 rakaat dilakukan antara maghrib dan isyak juga dan dilakukan pada Jumaat malam yang pertama di dalam bulan Rajab.

Sedangkan solat malam nisfu Sya’ban ialah sebanyak 100 rakaat dan keduanya adalah Bid’ah yang tercela tidak kira samada ianya tersebut di dalam Ihya’ Ulumiddin bagi Hujjatul Islam Al Ghazali ‘alaihi rahmatul Baari atau selainnya dan hadis yang menyebutkan tentang keduanya adalah bathil.

Keduanya itu menjadi bid’ah hanya apabila seseorang itu berniat melakukan solat sunat pada masa yang disebutkan itu dngan niat melakukan solat sunat malam nisfu sya’ban atau sunat ar raghaaib , namun jika ia tidak berniat sedemikian maka jadilah ia solat sunat muthlaq (yang tidak dibid’ahkan).

1 comment:

Fizul Al-Mempelami said...

Assalamualaikum..salam perjuangan ustaz