Wednesday, June 23, 2010

Fatwa Syeikh 'Athiyyah Shaqr - Solat 2 & 3

Soalan 2 : Adakah boleh seseorang itu solat nawafil (sunat) di rumah kemudian menuju ke masjid untuk menunaikan solat fardhu berjamaah?

Jawapan Syeikh ‘Athiyyah Shaqr : Ya , harus ia melakukan yang demikian itu. Sesungguhnya telah datang galakan dari Rasulullah SAW dalam masalah menunaikan solat nawafil (sunat) di rumah kerana menunaikan solat sunat di rumah adalah cahaya yang akan menerangi rumah kita dan tidak sepatutnya kita tidak menyirami rumah kita dengan cahaya solat.

Imam Muslim meriwayatkan bahawa sesungguhnya Nabi SAW telah bersabda : “Jika seseorang kamu menunaikan solat di masjidnya maka hendaklah dia memastikan ada bahagian solat yang dijadikan di rumahnya (solat sunat) kerana bahawa sesungguhnya Allah SWT mengurniakan kebaikan untuk rumahnya dari solat yang dilakukan di rumahnya itu”.

Berkata Imam An Nawawi ; “Sesungguhnya telah digalakkan dalam menunaikan solat sunat di rumah adalah kerana ia lebih tersembunyi (dari pandangan manusia) dan lebih jauh dari riya’ dan lebih terjaga daripada perkara-perkara yang merosakkan amalan serta untuk memberkati rumah (dengan amalan solat sunat tadi) , dan menjadi sebab kepada tercurahnya rahmat dan dinaungi malaikat serta menjauhkan syaitan dari rumah itu”.

Soalan 3 : Jika seseorang terlewat dari menunaikan solat maghrib dan dia pergi ke masjid lalu mendapati solat Isyak telah didirikan, solat yang manakah yang harus ditunaikannya dahulu?

Jawapan Syeikh ‘Athiyyah Shaqr : Dalam kes seperti ini ia harus menunaikan solat Maghrib yang tertinggal tadi. Jika ia telah selesai menunaikan solat maghrib lalu ia dapati jamaah Isyak masih belum selesai maka itu merupakan kelebihan dan nikmat baginya untuk bersama dengan jamaah solat Isyak. Jika tidak sempat bersama jamaah isyak maka ia boleh solat berseorangan di belakang ataupun solat dengan jamaah yang lain pula.

Berkata jumhur para fuqaha’ , jika ia menunaikan solat Isyak sebelum solat maghrib yang ketinggalan disebabkan terlewat tadi maka batallah solatnya itu. Namun Imam Asy Syafie telah menghukumkan dengan sah solat orang yang mendahulukan Isyak dari Maghrib yang tertinggal tadi.

Jika Ia solat maghrib berjamaah bersama imam yang solat Isyak maka batallah solatnya di sisi jumhur kerana kewajipan kebersamaan antara doa solat (imam dan makmum). Namun tidak batal di sisi mazhab Imam Asy Syafie.

Dan wajib atasnya menunaikan solat maghrib dengan niat qadha’ (kerana terlewat dan masuk waktu solat yang lain).

No comments: