Saturday, July 25, 2009

Melayu & Islam Perlu Bangsa ISA ?

Oleh : PENARIK BECA

Saya bersyukur menjadi seorang Muslim. Satu-satunya Din di sisi Allah s.w.t. ialah Islam. Saya juga bersyukur dengan ketetapan Allah yang menjadikan saya orang Melayu.

Islam saya junjung dan Melayu yang menjadi pengenalan diri saya setelah Allah menjadikan manusia dari pelbagai bangsa agar kita saling kenal-mengenal (Surah al-Hujurat: 13).

Hari ini, Akta Keselamatan Dalam Negeri (ISA) telah membentuk satu suku kaumnya yang tersendiri, bangsa ISA. Tuhan mereka adalah rasuah dan nabi mereka adalah nafsu. Jika anda menemui orang bertuhankan rasuah dan bernabikan nafsu, tidak kira dari parti apa sekalipun termasuk yang mengaku menjadi ahli PAS, itulah dia bangsa ISA.

Orang yang tidak bertuhankan rasuah dan bernabikan nafsu tidak memerlukan ISA atau bangsa ISA.

The demarcation line between the Malay Muslims and bangsa ISA is getting clearer and more vicious. The Malays and the Muslim, I was told, are more than ready to face bangsa ISA.

Persoalannya, adakah Islam dan Melayu dihidupkan oleh bangsa ISA? Adakah Islam dan Melayu memerlukan bangsa ISA? Adakah bangsa ISA mempertahankan Islam dan Melayu? Berapa orang yang masih tidak tahu kezaliman dan penganiyaan bangsa ISA ke atas bangsa Melayu? Berapa orang yang masih tidak sedar penentangan bangsa ISA terhadap Allah Yang Maha Agung lagi Maha Menghakimkan?

Bangsa ISA sebenarnya menentang dan mencabar Allah. Dan, oleh kerana kita hamba Allah, kita tidak ada pilihan melainkan menentang mereka. There's no two ways about it.

No comments: