Wednesday, October 22, 2008

Tarbawi : Tribulasi Dakwah - Siri ke 4

Salam ISLAH,

"Maka hawa nafsu (Qabil) menjadikannya mudah membunuh saudaranya (Habil), sebab itu dibunuhnyalah, maka jadilah ia seorang diantara orang-orang yang merugi" surah Al Maidah ayat 30.

Di dalam perbincangan kita terdahulu kita telah membincangkan persoalan dakwah yang berhubungan dengan kefahaman. Di dalam perbincangan kita seterusnya, kita akan membincangkan persoalan dakwah yang disebabkan oleh peribadi duah yang tidak shaleh.
Peribadi duah merupakan antara yang menjadi faktor utama di dalam menjayakan dakwah ke jalan Allah. Di tangan para duah, dakwah akan berjalan dengan hidup dan dinamik. Mereka membina para mad'u dengan semangat waja bagi melahirkan generasi pilihan Allah SWT. Para duah adalah manusia yang sebaik-baik perkataannya di dalam pandangan Allah sepertimana firman-Nya : "Dan siapakah yang lebih baik perktaannya daripada orang yang menyeru kepada Allah, mengerjakan amal shaleh dan berkata : "Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri" surah Fushilat ayat 33.

Di dalam ayat di atas terlihat unsur-unsur yang menjadi pembina peribadi duah iaitu, kefahaman tentang jalan dakwah (perkataan yang baik), amal dakwah yang berterusan (mengerjakan amal shaleh) dan keperibadian yang mulia (orangorang yang berserah diri). Dengan wujudnya keperibadian yang mulia di dalam diri duah, ianya akan menjadi daya tarik yang mengundang simpati masyarakat kepada dakwah. Keperibadian seumpama ini menjadikan Allah memandang tinggi kepada duah. Rasul SAW bersabda : "Sekiranya Allah menunjuki seseorang lantaran kamu, maka itu lebih baik dari dunia dan seisinya".
3. Keperibadian duah yang rosak.

Sebaliknya, manakala keperibadian itu rosak dan busuk ianya akan merosakkan jalan dakwah dan pada akhirnya akan mengundang rasa takut dan benci kepada Islam. Duah yang menonjolkan hawa nafsu, sombong, berkeperibadian busuk antara faktor yang menjejeaskan kemuliaan risalah nabi SAW. Mereka menjadikan jalan dakwah sebagai tempat untuk mencari penghasilan (pendapatan) atau sebagai medan untuk menguasai manusia dan meraih status kehidupan. Para duah, berjalan ke hulu hilir kononnya untuk menyedarkan manusia daripada maksiyat, namun di sebalik itu mereka mengumpul wang dari murid-muridnya dengan niat untuk memperkaya diri. Berbagai-bagai kerenah mereka buat bagi menunjukkan bahawa mereka adalah orang mulia, terpandang serta perlu dihormati masyarakat. Dalam dunia moden ini mereka akan mendakwa bahawa mereka pernah belajar di tempat yang terbaik di dalam pengajian Islam atau tarbiyah dengan "tok syaikh" yang "top one person", bergaul dengan masyarakat "high class", mendapat status sebagai "very-vey important people" atau mendapat penghargaan "gred A". Sebaliknya pada ketika dahulu, duah akan mendakwa bahawa mereka mempunyai kesaktian (kehebatan) dapat berjalan di atas air, sentiasa shalat jumat di Makkah walau sehari-hari tinggal di kampung yang beribu-ribu kilometer jauhnya dari Makkah, dapat mengalahkan jin yang hebat dan sebagainya. Pokok kata, mereka adalah orang yang lebih hebat di bandingkan masyarakat yang menjadi mad'unya.

Para duah dapat terpesong sebegini, ianya disebabkan oleh beberapa faktor antaranya :

A. Niat yang tidak Ikhlas.

Di dalam Islam, niat merupakan perkara asas, kerana sahnya sebuah amal disebabkan oleh niat yang betul kerana Allah SWT. Sebaliknya niat yang tidak betul, ianya akan menjadikan amalan seseorang tidak di akui oleh Allah dan tidak mendapat ganjaran daripada Allah SWT. Bahkan ia boleh memesongkan amalan itu sendiri. Sabda Rasul SAW : "Sesungguhnya hanyasanya (sah) amal (kamu) kerana niat, dan setiap urusan akan dibalasi sesuai dengan niatnya…"

Di dalam dunia dakwah, niat yang tidak ikhlas diantaranya menjadi punca kepada : duah berniat agar menjadi orang yang di puja-puja atau digelari oleh masyarakat sebagai ulama. Atau dengan mendapat banyak mad'u maka akan semakin banyak mendapat habuan pendapatan bulanan. Juga terbayang dalam mindanya akan bertambah banyak pula down line dalam niaga MLM. Atau juga akan semakin banyak anak buah yang dapat melaksanakan kepentingan peribadinya untuk menjadi raja-raja kecil. Dan bahkan kalau sekiranya anak buah mereka adalah orang-orang terkenal dan terpandang, duah akan dapat memberikan "political pressure" untuk menduduki jawatan-jawatan tertentu dalam kerajaan.

Allah SWT menceritakan kisah seorang ulama pada zaman bani israel iaitu Bal'am sepertimana di dalam firman-Nya : "Dan bacakanlah kepada mereka cerita orang yang telah Kami berikan kepadanya ayat-ayat Kami, kemudian ia melepaskan diri dari ayat-ayat itu, lalu ia di ikuti oleh syaitan, maka jadilah ia termasuk orang-orang yang sesat. Dan kalau sekiranya Kami menghendaki, sesungguhnya Kami tinggikan derajatnya, tetapi ia cenderung kepada dunia ….. maka perumpamaannya seperti anjing…" surah Al A'raf ayat 175 – 176.

Mengikut hawa nafsu.

Hawa nafsu merupakan musuh dalaman yang sukar untuk ditundukkan kecuali oleh orang-orang yang diberkati Allah. Ia boleh masuk kedalam jiwa manusia, mempengaruhinya serta membentuk keperibadian yang tidak sesuai dengan tuntunan Al Quran. Ramai duah yang tidak menyedari bahawa mereka telah dipengaruhi oleh hawa nafsu kerana seringkali batas-batas antara dipengaruhi hawa nafsu dengan yang tidak dipengaruhi olehnya ianya begitu nipis.

Firman Allah di dalam surah Al A'raf ayat 175 – 176 : "Dan kalau sekiranya Kami menghendaki, sesungguhnya Kami tinggikan derajatnya, tetapi ia cenderung….dan mengikuti hawa nafsu, maka perumpamaannya seperti anjing…". Demikian juga di dalam surah Al Maidah ayat 48:
"…Maka hukumlah mereka dengan apa-apa yang diturunkan oleh Allah dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka, setelah datang kepadamu kebenaran….".Dalam kedua-dua ayat di atas, Allah menggambarkan kedudukan duah yang boleh terjejas sehingga keperingkat berkeperibadian haiwan. Perkara sedemikian berlaku sebab para duah dipengaruhi oleh hawa nafsu yang ada pada dirinya mahupun yang datang daripada bujuk rayu pengikut atau masyarakatnya.

Pengaruh hawa nafsu sedemikian ianya akan mempunyai kesan terhadap pertimbangan-pertimbangan akal yang tidak waras atau mengikut kepentingan diri dan kumpulannya. Duah sedemikian akan tamakkan pengaruh, kuasa dan puji-pujian daripada orang lain. Mereka kadangkala berbuat bohong, menipu atau apa sahaja perbuatan busuk bagi memenuhi kepentingannya. Mereka merasa kekal di dunia sehingga tidak bersedia untuk berkorban baik harta mahupun jiwanya. Bahkan seringkali duah akan menutupi perbuatan busuknya, kerana pengaruh hawa nafsu, dengan berbuat dusta yang lebih besar lagi, seperti memfitnah duah yang lain atau memperkecilkan peranan sahabat sesama duah. Apa sahaja cara akan mereka lakukan demi mengekalkan kedudukan dan pengaruhnya walaupun ianya bercanggah dengan panduan syarak.

C. Dipengaruhi oleh Syaitan.

Kalau sekiranya pengaruh syaitan telah melekat di dalam jiwa duah, maka mereka akan menjadi lebih jahat dibandingkan binatang, bahkan lebih sesat. Firman Allah : "…..Mereka bagaikan binatang ternak bahkan lebih sesat… " surah Al A'raf ayat 179.

Pengaruh syaitan yang begitu kuat akan menjadikan duah lalai dari mengingati Allah, mereka menjadikan ayat-ayat Allah sebagai barang dagangan yang dapat diperjual belikan. Apa yang penting bagi mereka adalah status sebagai orang "shaleh" atau "ulama" walaupun tindak tanduknya tidak sesuai dengan akhlaq Islam. Jiwa mereka kasar, sombong, bongkak dan tidak menghargai orang lain. Apa yang nampak di dalam dirinya adalah kebaikan belaka, sebaliknya dalam diri oranglain adalah keburukan. Bak pepatah : "Gajah di depan mata tak nampak, semut diseberang lautan kelihatan". Mereka amat sukakan mencari-cari kesalahan orang lain, sedang kesilapan sendiri yang begitu besar dianggap sebagai perkara wajar. Manakala orang lain silap, ia perlu dihukum. Sedang manakala dirinya silap ia merupakan perkara wajar sebagai manusia yang lemah dan penuhsilp lupa. Tidak jarang duah pada akhirnya akan mengampu kepada pimpinan yang jahat demi mengejar tuntutan hawa nafsu dan syaitan. Mereka akan mengubah ayat-ayat Allah dengan berfatwa yang disesuaikan dengan keinginan penguasa. Mereka hendak menukarkan kebenaran Allah dengan seketul kesenangan dunia.

Apabila kita perhatikan punca masalah yang telah dijelaskan di atas, maka kita melihat pada hari ini ramai duah yang mengalami penyakit Mereka mempunyai keperibadian yang rosak dan merosakkan bangunan dakwah Islamiyah yang indah. Dua
"split personality".h yang sedemikian ianya lebih ramai dibandingkan dengan duah yang ikhlas dan berkeperibadian mulia, bagaikan kata-kata sya'ir : "Bilakah di dapati bangunan yang boleh disiapkan hanya dalam satu hari. Jika kamu membina bangunan (sedangkan) orang lain menghancurkannya. Walaupun ada seribu bangunan, cukup hanya seorang untuk menghancurkannya. Maka bagaimana jika ada sebuah bangunan (sedangkan) dibelakangnya ada seribu orang hendak menghancurkannya".

Namun sebagai hamba Allah, kita mestilah optimistik bahawa walaupun duah yang ikhlas ianya hanya sedikit, insya Allah Islam akan mengalami perkembangan yang pesat dari masa ke semasa dengan dukungan dan izin Allah.

Ditulis berdasarkan pengalaman dakwah, mudah-mudahan ia menjadi i'tibar bagi orang-orang yang ikhlas yang sentiasa mengeluarkan peluh, tenaga dan potensinya bagi menjayakan dakwah.

No comments: